Nasz profil na GoldenLine Nasz profil na LinkedIn Nasz profil na Facebooku

+48 666 030 314 kontakt@tech-com.pl

Systemy dedykowane

„Gdybyśmy tylko wiedzieli o tym wcześniej…”

Te słowa słyszymy często w świecie biznesu, a w szczególności w świecie IT. Firmy, przystępując do planowania projektu, poszukują informacji na temat najlepszych praktyk, referencji czy standardów, wykorzystywanych podczas wdrożeń przez inne firmy i instytucje. Ten sam efekt można osiągnąć dążąc do niego różnymi drogami. Wybór technologii do budowy Systemu dedykowanego jest kluczowym momentem w projekcie ponieważ zależy od tego, jak szybko przebiegać będzie jego realizacja, jak elastyczne będzie zarządzanie zmianą oraz jak bezpieczny będzie System.

Poniżej prezentujemy Systemy oparte na technologii firmy IBM

 

EMS - System zarządzania informacją wraz modułem analitycznym

 Aplikacja do zgłaszania, ewidencjonowania, rozwiązywania oraz analizy wszelkiego rodzaju informacji (zdarzeń) przez, które rozumie się wszelkie sytuacje mające wpływ na działalność organizacji (między innymi: incydenty, problemy, usterki, zdarzenie, interwencje, reklamacje). System przypisuje daną informację do zestawu kategorii i podkategorii wraz z nadaniem jej odpowiedniego priorytetu (wagi).

Każda zarejestrowana informacja jest przypisywane do osoby lub komórki odpowiedzialnej za dane zgłoszenie. Do każdego zgłoszenia jest przypisywany termin jego realizacji planowany i zrealizowany. Po wprowadzeniu opisu rozwiązania zgłoszenia, jest on zamykany i zapisywany w systemie. Dane z Systemu EMS są traktowana jako informacja wyjściowa do dalszych analiz. 

Wykorzystane technologie IBM:
IBM Notes
IBM Domino
IBM Xpages

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ:

· Interwencje – zarządzanie zdarzeniami
· Środki trwałe - zarządzanie środkami trwałymi oraz inwentaryzacją
· FMEA – zarządzanie dokumentacją w procesie produkcji

 

DMS - System dla firm deweloperskich i budowlanych wraz z modułem analitycznym

Aplikacja automatyzująca obsługę procesu inwestycyjnego oraz sprzedażowego w firmie deweloperskiej, a także procesy administracyjne organizacji. Obszar inwestycyjny to szereg procesów zachodzących w czasie planowania, realizacji i rozliczania inwestycji deweloperskiej zrealizowany w systemie poprzez następujące moduły: budżet inwestycyjny (plan inwestycji), przedmiary (planowanie materiałów i prac), umowy z wykonawcami i protokoły (zarządzanie wykonawcami oraz odbiorem prac) oraz zamówienia (obsługa zmawiania i dostaw materiałów dla inwestycji). Obszar sprzedażowy to procesy związane z zarządzaniem zasobami i klientami realizowane w systemie przez następujące moduły: zasoby (zarządzanie np lokalami mieszkaniowymi i usługowymi), harmonogramy (etapy realizacji inwestycji), umowy z klientami i odbiory (zarządzanie klientami oraz odbiorem stanu lokali), reklamacje (zarządzanie reklamacjami klientów), a także budżet marketingowy (działania wspierające sprzedaż).

 Obsługa procesu inwestycyjnego i sprzedażowego może zostać uzupełnione o dodatkowe moduły takie jak: biuletyn (rejestr dokumentów), repertorium (zarządzanie sprawami działu prawnego), faktury (zarządzanie fakturami kosztowymi), korespondencja (gromadzenie informacji przychodzącej i wychodzącej), kontakty (rejestr wszystkich firm oraz osób fizycznych, które miały kontakt z firmą wraz z aktywnościami przypisanymi do konkretnego kontaktu) 

Wykorzystane technologie IBM:
IBM Notes
IBM Domino
IBM Xpages

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ:

· Kancelaria – zarządzanie informacją wychodzącą i przychodzącą
· Faktury – obieg faktur kosztowych
· Repozytorium – rejestr dokumentów elektronicznych
· Umowy z Klientem /Dostawcą /Wykonawcą – zarządzanie umowami
· Budżet inwestycyjny/marketingowy – rozliczanie kosztów oraz monitoring czasowy przedsięwzięć, projektów, grantów, dotacji itp.
· Reklamacje – obsługa procesu reklamacyjnego
· ISO - Zarządzanie dokumentacją i procedurami ISO
· Polecenia służbowe – delegacja i monitoring zadań dla pracowników
· Serwis pracowniczy – zarządzanie czasem pracy (obecności, urlopy, nadgodziny, delegacje służbowe)
· Zamówienia – wprowadzanie, ewidencja, monitoring zapotrzebowań , ofert oraz zamówień
· Windykacja – narzędzie wspomagające dział windykacji
· Help Desk – zarządzanie incydentami i zgłoszeniami

 

Formularz kontaktowy