Nasz profil na GoldenLine Nasz profil na LinkedIn Nasz profil na Facebooku

+48 666 030 314 kontakt@tech-com.pl

Bezpieczeństwo informacji


Tech-Com doradza w zakresie bezpieczeństwa informacji zgodnie z normą ISO 27000.

Podstawową usługą w zakresie doradztwo i audytu bezpieczeństwa informacji zgodnego z ISO 27000 jest zweryfikowanie w jaki sposób organizacja radzi sobie z informacją i czy informacja jaką posiada jest zgodna z wymogami prawnymi, procedurami wewnętrznymi oraz czy jest odpowiednio zabezpieczona. Z reguły organizacje są bardzo słabo przygotowane z zakresu bezpieczeństwa informacji i w pierwszej kolejności usługa dotyczy doradztwa w zbudowaniu systemu. Większość firm nie posiada klasyfikacji informacji czyli aktywów, nie robi analizy ryzyka pod kątem bezpieczeństwa informacji, nie weryfikuje czy informacja jaka jest przetwarzana jest zgodna z prawem i procedurami oraz nie posiada systemu zarządzania ciągłością działania.

W I Etapie doradztwo w zakresie wdrożenie systemu bezpieczeństwa informacji powinno odpowiedzieć klientowi:

 • 1. Co chronić czyli zidentyfikować i zinwentaryzować aktywa.
 • 2. Po co chronić czyli odpowiedzieć jakie są wymagania prawne, jakościowe i organizacyjne.
 • 3. Jak chronić czyli opracować i wdrożyć polityki bezpieczeństwa.
 • 4. Za co chronić czyli określić jakie są niezbędne zasoby do realizacji działań w zakresie bezpieczeństwa informacji.
 • 5. Jak zorganizować czyli określić zasoby ludzkie oraz kto i za co odpowiada.

W II Etapie doradztwa w zakresie bezpieczeństwa informacji jest zweryfikowanie czy wdrożony system jest zgodny z normą ISO 27000. Audyt bezpieczeństwa informacji zgodny z normą ISO 27000 obejmuje następujące obszary:

 • A.5 Polityka bezpieczeństwa.
 • A.6 Organizacja bezpieczeństwa informacji.
 • A.7 Zarządzanie aktywami.
 • A.8 Bezpieczeństwo zasobów ludzkich.
 • A.9 Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe.
 • A.10 Zarządzanie systemami i sieciami.
 • A.11 Kontrola dostępu.
 • A.12 Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informacyjnych.
 • A.13 Zarządzanie incydentami.
 • A.14 Zarządzanie ciągłością działania.
 • A.15 Zgodność.

Powyższy audyt pozwoli na niezależną i obiektywną ocenę posiadanego systemu bezpieczeństwa informacji oraz powinien przygotować organizację do uruchomienia procedur związanych z certyfikacją bezpieczeństwa.

Formularz kontaktowy